Kontakt oss

Bønsnesveien 522, 3530 RØYSE
32 16 00 30
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ingrid Dalen

Daglig leder Send e-post

Lene Tolmie

Avdelingssykepleie Send e-post

Hege Korsgaard

Gruppeleder på avdeling Solstad Send e-post

Lise Myhre

Gruppeleder avd. Solborg Send e-post

Arne-Johnny Rolid

Gruppeleder på avdeling Solbo Send e-post

Kari-Janne Roland

Turnusansvarlig Send e-post

Kristin Arntsen

Regnskaps- og lønningsansvarlig Send e-post