Telefon: 32 16 00 30
Telefaks: 32 16 00 33

Institusjonssjef: ingrid.dalen@solstad-bos.no
Avdelingssykepleier: lene.tolmie@solstad-bos.no


Post- og besøksadresse:

Solstad bo og omsorgssenter
Bønsnesveien 522
3530 RØYSE


 
    Solstad bo og omsorgssenter. Tlf. 32 16 00 30 | Faks. 32 16 00 33