Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Solstad BOS ligger på Røyse i Hole kommune, i vakre landlige omgivelser med utsikt over Tyrifjorden, ca 50 min kjørelengde fra Oslo. Solstads målsetting er å tilby et hjem til mennesker som ikke har behov for innleggelse i psykiatrisk sykehus og som ikke kan klare seg alene i egen bolig. Vi ønsker å tilby et hjem til mennesker med psykiske utfordringer, med fokus på miljøterapi hvor forutsigbarhet og trygge rammer står i fokus.

Arbeidsmetode

Våre arbeidsmetoder bygger på et humanistisk grunnsyn, med hovedvekt på metodene miljøterapi, salutogenese og recovery.

Det anerkjennende prinsippet står sterkt som ledende i vårt arbeid. Det anerkjennende prinsippet legger bla vekt på at den enkelte bruker skal lyttes til, bli tatt på alvor, bli behandlet med respekt og føle seg trygg og ivaretatt i hverdagen. Relasjonsbygging er svært viktig i denne sammenheng.

Vi tar utgangspunkt i en helhetstenkning, der flere faktorer er viktige med tanke på å oppnå symptommestring og funksjonsbedring hos den enkelte bruker.

Recovery – bedringsprosessen til den enkelte bruker, vil være svært forskjellig, og preget av hva den enkelte bruker selv mener er bedring i forhold til sin situasjon.

Aktiv miljøterapi hvor strukturen, rutiner, fysisk aktivitet og gode opplevelser preger hverdagen. Hver bruker har sin egen individuelle plan/pleieplan/aktivitetsplan.

Salutogenese med fokus på hva som fremmer helse, og hvor fokuset er å se hva som gir brukerne økt mestring og velvære.

Mer om våre arbeidsmetoder

Kompetanse

Solstad legger stor vekt på faglig kompetanse. Vi har psykiatriske sykepleiere, sykepleiere med andre videreutdannelser, sykepleiere, hjelpepleiere med og uten videreutdanning innen psykisk helsearbeid, miljøterapeuter, sosionom og omsorgsarbeidere. Vi har en ansatt med lisens som psykolog og psykiater som kommer hver 4. uke.

Kompetanseheving

De ansatte oppfordres til å ta utdannelse. Solstad tar imot sykepleie og sosionomstudenter både i grunnutdanning og videreutdanning. Vi har også lærlinger, og helsefagarbeidere i videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Interne og eksterne kurs. Samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten og andre aktører for å gi ansatte faglig påfyll.

Historien

Solstad Bo og omsorgssenter ble etabler av Eirik Reinsnos, diakon og sykepleier og hans kone Ingeborg Reinsnos. Morfar og mormor til dagens eiere.

De hadde begge jobbet i mange år på Lier sykehus, og hadde et ønske om å flytte pasientene ut av salene og over i mer hjemlige omgivelser. Oslo søkte på slutten av 50 tallet etter diakoner som kunne tenke seg å bygge opp og drive pleie for mennesker med psykiske lidelser utenfor byen. Hole kommune solgte 4 tomter til dette formålet, og Solstad ble bygget på en av disse tomtene. I 1959 startet ekteparet Reinsnos opp driften av Solstad. De tok imot den første beboeren på våren 1960. De bodde selv i en privat bolig ved siden av, og jobbet døgnet rundt med til sammen 22 beboere. I 1974 tok Tordis Reinsnos over driften etter sine foreldre. Hun var utdannet psykiatrisk sykepleier, og var en ildsjel for stedet helt frem til hun pensjonerte seg i 2008. Fra 2008 til i dag er Ingrid Reinsnos Dalen daglig leder, og 3.genrasjon i driften av Solstad.

Eierskap

Solstad bo- og omsorgssenter er i dag et AS som eies av Marit Reinsnos Dalen og Ingrid Reinsnos Dalen, barnebarn av ekteparet Reinsnos som i sin tid startet opp i 1959.

Servicetilbud


Solstad tilbyr et trygt og stabilt hjem for mennesker med psykiske lidelser. Vårt tilbud er for de som ikke har behov for innleggelse i psykiatrisk sykehus, men som likevel ikke klarer seg alene i egen bolig.

Les mer

Aktiviteter


Det legges opp til felles hygge og aktiviteter i hverdagen som svømming, bowling, spaserturer to ganger om dagen, aktiviteter i aktivitetsstue og felles handleturer. Kafebesøk og handleturer med primærkontakt avtales beboer og primærkontakt imellom.

Les mer

Pårørende


Pårørende får en kontaktperson, beboers primærkontakt, de kan forholde seg til, fra beboer flytter inn. Primærkontaktene er aktive når det gjelder å opprettholde et godt forhold til familien.

Les mer

Hvordan søke plass?

Plass søkes om gjennom kommunen du bor i.

Kontakt oss